Latihan Tanda Baca

Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca yang sesuai. Anda hendaklah memilih satu sahaja jawapan.
Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Latihan Tanda Baca

Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca yang sesuai. Anda hendaklah memilih satu sahaja jawapan.

Soalan 1

A. Pada minggu lepas seorang kanak-kanak ditemui lemas di sungai itu.

B. Pada minggu lepas, seorang kanak-kanak ditemui lemas di sungai itu

C. Pada minggu lepas, seorang kanak-kanak ditemui lemas di sungai itu.

Soalan 2

A. Kita mesti mempunyai sifat kasih sayang, prihatin dan peka kepada ibu bapa.

B. Kita mesti mempunyai sifat kasih sayang prihatin dan peka kepada ibu bapa

C. Kita mesti mempunyai sifat kasih sayang, prihatin, dan peka kepada ibu bapa.

Soalan 3

A. "Wah. Cantiknya kasut merah ini." kata Jojo

B. "Wah! Cantiknya kasut merah ini!" kata Jojo.

C. "Wah, cantiknya kasut merah ini!" kata Jojo.

Soalan 4

A. Bukan saya yang memanggil kamu tadi kata Fariz kepada Rositah.

B. "Bukan saya yang memanggil kamu tadi." kata Fariz kepada Rositah.

C. "Bukan saya yang memanggil kamu tadi kata Fariz kepada Rositah."

Betulkan penggunaan tanda baca dalam ayat di bawah.

Berapakah harga sebuah kereta ini!

Aduh! Malangnya nasib aku pada hari ini.

Kelmarin, seorang warga emas, tergelincir di kawasan kantin pejabat sekolah.