L1-pengangkutan air

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

Feri boleh membawa ramai penumpang.

Kapal boleh membawa barang yang berat.

Di laut ada kapal dan feri.

Sila warna kapal di bawah.

Start drawing!