L1- konsonan tang

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

batang

butang

bintang

datang

Sila lukis bintang di bawah.

Start drawing!