L1- konsonan rang

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

larang

lorong

murung

orang

Sila lukis orang di bawah.

Start drawing!