L1-haiwan jinak

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

Kucing makan ikan.

Kambing makan rumput.

Lembu makan rumput.

Sila warna rumput di bawah.

Start drawing!