L1-haiwan jinak

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

Arnab makan lobak.

Itik makan cacing.

Ayam makan padi.

Sila warna itik di bawah.

Start drawing!