L1-dusun buah-buahan

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

Di dalam dusun ada banyak pokok.

Ini dusun datuk saya.

Ada pokok rambutan, durian dan betik.

Sila lukis rambutan di bawah.

Start drawing!