L1- alatan ke pantai

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

Ibu bawa tikar untuk duduk .

Ayah bawa buku untuk baca .

Ibu letak bawah pokok.

Sila bulat tikar di bawah.

Start drawing!