konsonan ta

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

kata

jeti

itu

hati

Sila lukis hati di bawah.

Start drawing!