konsonan ta

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

titi

topi

buta

Sila lukis batu di bawah.

Start drawing!