konsonan sa

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

sofa

sini

suka

Sila lukis sudu di bawah.

Start drawing!