konsonan sa

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

sapu

siku

sari

seni

Sila warna sari di bawah.

Start drawing!