konsonan ra

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

jari

hari

kiri

kira

kura

kari