konsonan pa

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila pilih jawapan yang betul.
Sila warnakan kopi ini.
Start drawing!