L1-konsonan pan

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

depan

lapan

papan

pintu

Sila tulis nombor lapan di bawah.

Start drawing!