konsonan m

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
Sila lukis bom di bawah.
Start drawing!
bumi
bom
dam
gam