konsonan l

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
Sila padankan perkataan dengan gambar.
Sila bulatkan labu yang terdapat dalam gambar ini.
Start drawing!
lagu
lada
laju