konsonan la

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

lagu

lada

laju

Sila bulatkan labu yang terdapat dalam gambar ini.

Start drawing!