konsonan h

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
School grade: Malaysia Malaysia
ho
Start drawing!
hu
he
Baca dan rakam suara di sini.
ha
he
hi