Karangan Surat

Isikan tempat kosong dengan jawapan betul dan tulis semula karangan tersebut.
Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
Age: 11 - 11