Mengenal Ayat Tunggal

Bahasa Melayu (Pendidikan Khas) Mengenal Ayat Tunggal.
Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
Age: 9 - 10
3.0 Kemahiran Menulis
Arahan: Sila isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
1. Farah sedang membuat
video.
2. Dia berkomunikasi secara atas
3. Panggilan ini boleh
melalui komputer.
4.
persahabatan dapat dieratkan.
5. Gunakan panggilan video secara