Kemahiran Menulis

Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Penulisan
Age: 4 - 6
3.0 Kemahiran Menulis
Arahan: Sila padankan frasa-frasa di bawah dengan gambar yang betul.
sebidang tanah
sebuah kolam
sebatang penyapu
seekor itik
sebuah reban
sebiji telur