L1 - konsonan yang

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
Start drawing!

yang

Baca dan rakam suara di sini.

yeng

Baca dan rakam suara di sini.

ying

Baca dan rakam suara di sini.

yong

Baca dan rakam suara di sini.

yung

Baca dan rakam suara di sini.

yeng

Baca dan rakam suara di sini.