L1-konsonan jat

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

ganjat

hajat

panjat

jinjit

Sila bulat budak yang panjat pokok di bawah.

Start drawing!