L1 - konsonan wang

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
Start drawing!

wang

Baca dan rakam suara di sini.

weng

Baca dan rakam suara di sini.

wing

Baca dan rakam suara di sini.

wong

Baca dan rakam suara di sini.

wung

Baca dan rakam suara di sini.

weng

Baca dan rakam suara di sini.