L1-konsonan fat

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
Start drawing!

fat

Baca dan rakam suara di sini.

fet

Baca dan rakam suara di sini.

fit

Baca dan rakam suara di sini.

fot

Baca dan rakam suara di sini.

fut

Baca dan rakam suara di sini.

fet

Baca dan rakam suara di sini.