L1-konsonan dat

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia

Sila pilih jawapan yang betul.

padat

sedut

sendat

sudut

Sila bulat sedut di bawah.

Start drawing!