L1-konsonan fan

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
School grade: Malaysia Malaysia
Start drawing!

fan

Baca dan rakam suara di sini.

fen

Baca dan rakam suara di sini.

fin

Baca dan rakam suara di sini.

fon

Baca dan rakam suara di sini.

fun

Baca dan rakam suara di sini.

fen

Baca dan rakam suara di sini.