2 Membaca dan memahami frasa dengan sebutan yang betul

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; i) frasa 2.1.2 Membaca dan memahami dengan sebutan yang betul; i) frasa
Language: Bahasa Melayu
Subject: Bahasa Melayu > Membaca
Age: 10 - 10
Tags: #pendidikan khas pembelajaran, #bahasa melayu, #tahun 5