गणित सरळव्याज 1

सरळव्याज या घटकावर आधारित किमान एक किंवा दोन प्रश्न प्रत्येक परीक्षेत विचारले जातात त्या तयारीसाठी आपण खालील प्रश्नपत्रिका सोडवू यात
Language: Hindi
Subject: गणित > गुणा
School grade: India India

गणित सरळव्याज 1

सरळव्याज या घटकावर आधारित किमान एक किंवा दोन प्रश्न प्रत्येक परीक्षेत विचारले जातात त्या तयारीसाठी आपण खालील प्रश्नपत्रिका सोडवू यात

मुद्दल 2000 व्याजाचा दर आठ % कालावधी दोन वर्ष असेल तर व्याज किती?

चार मुलांनी दोन रुपये प्रमाणे आठ ग***** विकत घेतल्या तर प्रत्येक तोंडाला किती ग***** मिळाल्या

40

22

26

35