7B 23/24.õa kokkuvõte

Language: English
Subject: Moral Education > Ethics
School grade: Estonia Estonia > Põhikool > Grade 7
Age: 13 - 14

7B 23/24.õa kokkuvõte

Selgita, mis on midapilt

Mida tähendab, et igal inimesel on erinev küpsemise tempo?
Too 5 näidet teismeeas toimuvatest muutustest.

Mida näitab kiusaja isiku kohta tema käitumine?

Too 2 näidet kuidas lahendada konflikti või tüli?

Too 3 põhjust, miks on oluline pikk öine uni ja unerutiin.

Too 3 tegevust, mida päeva jooksul teed, et öösel sügav uni tuleks.

Miks on oluline sõpradega suhelda versus üksi igal vahetunnil telefonis olla?

Kust leida sõpru ja kuidas juttu alustada?

Too 2 põhjust, miks on oluline erinevas vanuses ja maailmavaatega inimestega suhelda.

Miks on tähis tunnis liikumispausi tegemine?