Numeració en català

Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Nombres naturals
Age: 13 - 14

Numeració en català

Relaciona el nom amb el número

Cent

78

Cinquanta

27

Quaranta

80

Catorze

40

Vuitanta

95

Seixanta

60

Vint-i-set

18

Noranta-cinc

50

Divuit

14

Setanta-vuit

100