Nombres fins a sis xifres

LLegeix i escriu els nombres.
Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Nombres naturals
Age: 9 - 10

Nombres fins a sis xifres

LLegeix i escriu els nombres.

Dos mil tres-cents quatre

Quaranta-cinc mil nou

Vuit-cents noranta-tres mil set-cents deu

Seixanta-un mil quinze

Cent vint-i-vuit mil vuit-cents vint-i-un

Nombres fins a sis xifres © 2024 by Pilar Carayol is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/