Unitat 4: El garbell d'Eratòstenes

Resol les següents activitats. Pots fer servir els apunts i totes les activitats que hem anat fent. Quan sigui necessari, pots marcar més d'una resposta.
Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Múltiples i divisors
Age: 10 - 11

Unitat 4: El garbell d'Eratòstenes

Resol les següents activitats. Pots fer servir els apunts i totes les activitats que hem anat fent.
Quan sigui necessari, pots marcar més d'una resposta.

Quins nombres són divisibles per 4?

1, 6, 8, 11

3, 7, 9, 13

4, 8, 12, 24

4, 6, 12, 21

Què vol dir que un nombre sigui divisible per 6?

Es pot dividir per 3 i el residu és 0

Es pot dividir per 4 i el residu és 0

Es pot dividir per 6 i el residu és 0

Es pot dividir per 8 i el residu és 0

Quins dels següents nombres és divisible per 5?

325

123

500

225

Quin dels següents nombres és divisible per 6?

18

40

54

20

Quin dels següents nombres és divisible per 7?

14

15

21

22

Quin dels següents nombres és divisible per 10?

255

60

320

315

Quin dels següents nombres és divisible per 2?

38

426

58

69

Quin dels següents nombres és divisible per 3?

125

336

105

46

Quin dels següents nombres és divisible per 2?

65.438

6.577

9.846

130

Quin dels següents nombres és divisible per 10?

135

346

900

345.270

Marca tots els divisors de 12.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Marca tots els divisors de 6.

1

2

3

4

5

6

Marca els múltiples del 5.

2

4

5

9

10

20

Marca els múltiples del 9.

5

8

9

18

29

27