Màxim comú divisor

Calcula el màxim comú divisor (mcd) dels següents nombres.
Language: Catalan
Subject: Matemàtiques > Múltiples i divisors
Age: 10 - 11

Màxim comú divisor

Calcula el màxim comú divisor (mcd) dels següents nombres.

Calcula mcd (15,35)

Primer mirarem els divisors del 15. Marca les opcions correctes.
D(15)=

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Calcula mcd (15,35)

Ara trobarem els divisors de 35. Marca les opcions correctes.
D(35)=

1

2

3

5

7

10

15

35

45

Quin és el mcd (15,35)=

3

7

5

15

35