6.1. Sinònims i antònims

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Sinònims
Age: 13 - 14

6.1. Sinònims i antònims

Quin és un sinònim de 'alegria'?

tristesa

felicitat

avorriment

preocupació

Quin és un antònim de 'gran'?

petit

fort

veloç

amable

Quin és un sinònim de 'amable'?

desagradable

rude

simpàtic

despòtic

Quin és un antònim de 'ràpid'?

lent

fort

gran

curt

Quin és un sinònim de 'oblit'?

record

coneixement

memòria

consciència

Quin és un antònim de 'buit'?

ple

ampli

net

cordial

Quin és un sinònim de 'ferit'?

sabut

lesionat

saludable

Quin és un antònim de 'content'?

trist

feliç

actiu

inquiet

Quin és un sinònim de 'dret'?

esquerre

invers

recte

tort

Quin és un antònim de 'jove'?

madur

vivace

bonic

excitat