ELS SINÒNIMS

Language: Catalan
Subject: Llengua Catalana > Sinònims
Age: 9 - 10

ELS SINÒNIMS

Relaciona els sinònims.

gel

dormitori

triomf

fatigat

cansat

glaç

faena

victòria

habitació

treball

Quin és el sinònim de feliç?

Quin és el sinònim de senzill?

Quin és el sinònim de trencar?

Quin és el sinònim de comprar?

Escriu dues oracions amb dos paraules de l'exercici anterior.