Nivells d'organització del cos humà.

Language: Catalan
Subject: Ciències Naturals > Cos humà
Age: 10 - 12

Nivells d'organització del cos humà.

Tots els éssers vius estem formats per?
Está format per la unió de cèl·lules.
Hi ha cèl·lules animals i cèl·lules?
Tercer nivell d'organització del cos humà.
Conjunt d'òrgans destinats a una determinada tasca?
Segon nivell d'organització del cos humà.
Cada cèl·lula animal està composta per tres parts importants que són la membrana cel·lular, el nucli cel·lular i ?

T
V
Y
F
C
B
W
T
G
J
A
C
P
L
U
R
I
C
E
L
U
L
A
R
V
V
E
G
E
T
A
L
J
C
W
H
H
T
E
I
X
I
T
S
V
I
M
B
W
J
I
R
R
E
D
C
Y
T
W
J
S
A
L
U
L
·
L
È
C
O
W
O
S
O
J
F
H
N
R
O
J
P
V
D
O
Y
O
A
A
P
A
R
E
L
L
F
D
P
L
C
C
P
J
S
T
A
L
M
T
D
R
H
K
M
R
L
H
S
D
N
K
T
B
R
I
U
M
V
C
M
R
U
B
W
H
S
N
A
G
R
Ò
A
G
P