el cos huma

Language: Catalan
Subject: Ciències Naturals > Cos humà
School grade: Spain Spain

el cos huma

Quants dits té una mà humana?

4 dits

5 dits

6 dits

7 dits

Quina és la funció del cor en el cos humà?

Bombear sang

Digereix aliments

Respirar

Veure

Què fa el cervell en el cos humà?

Dorm

Pensar i prendre decisions

Bombear sang

Menjar

Quin és l'òrgan que ens permet respirar?

Cor

Pulmons

Pell

Intestí

Què fa el cor en el cos humà?

Menjar

Bombear sang

Dormir

Parlar

Quin és l'òrgan que ens permet veure?

Pell

Ronyó

Intestí

Ulls

Quina funció té l'intestí en el cos humà?

Protegir el cos

Respirar

Digerir aliments

Bombar sang