Traumatismes mecànics

Language: Catalan
Subject: Altra > Altra
School grade: Spain Spain

Traumatismes mecànics

Relaciona els següents conceptes amb la seva definició

Lesió dels lligament quan s’estira en excés o es trenca de forma parcial o total

Contusió

Separació dels ossos que formen part d'una articulació

Esquinç

Lesió que trenca la continuïtat de l'òrgan, la pell, les mucoses o un òrgan intern.

Fractura

Luxació

Trencament d'un os

Lesió resultat d'un traumatisme per un agent físic, que no trenca la pell però afecta als teixits que hi ha per sota.

Ferida