Irregular Verbs Take - Write INSILS

Els verbs irregulars de l'institut de sils, estudiar per l'examen, l'evidència o la prova.
Language: Catalan
Subject: Altra > Altra
Age: 13 - 14