OBSERVA I ANALITZA¡¡¡¡¡

Visita la web de Red Eléctrica de España (https://demanda.ree.es/demanda.html), concretament la pàgina de demanda d’energia elèctrica en temps real, estructura de generació i emissions de CO2. Observa’n i analitza’n els gràfics i la informació que s’hi facilita i respon a les qüestions següents (has d'adjuntar un arxiu Google Docs en aquest tasca):
Language: Catalan
Subject: Altra > Altra
Age: 13 - 14

OBSERVA I ANALITZA¡¡¡¡¡

Visita la web de Red Eléctrica de España (https://demanda.ree.es/demanda.html), concretament la pàgina de demanda d’energia elèctrica en temps real, estructura de generació i emissions de CO2. Observa’n i analitza’n els gràfics i la informació que s’hi facilita i respon a les qüestions següents (has d'adjuntar un arxiu Google Docs en aquest tasca):

1.

Calcula el percentatge total de generació d’energia elèctrica que s’està produint en temps real (en aquest precís moment) procedent de fonts renovables (eòlica, hidràulica, fotovoltaica i tèrmica renovable). Hauràs de posar la data i la hora, perquè el professor pugui comprovar les dades que hi havia en aquell moment.

2.

De les fonts d’energia renovables, quina és la que produeix més electricitat?

3.

Quina és la font d’energia no renovable que està generant més electricitat?

4.

Quina és la demanda real d’energia en MW en aquest precís moment? (Concreta l'hora en que prens la mesura)

5.

Quina ha estat la demanda máxima real del dia d'avui (en Mw) i a quina hora? Quina serà la demanda màxima prevista durant el dia d'avui (en Mw) i a quina hora?

6.

Quina és la font d’energia que està produint més emissions de CO2 a l’atmosfera (en t/h)? Quin percentatge representa sobre el total d’emissions que s’estan generant en aquell moment?

7.

Quantes emissions de CO2 està produint l’energia nuclear?