Instal·lacions elèctriques

Language: Catalan
Subject: Altra > Altra
School grade: Spain Spain

Instal·lacions elèctriques

1-El teu nom

2-Relacioneu en quin ordre han d'anar les instal·lacions encarregades de la producció i distribució de l'electricitat?

Estacions de transformació

3r

Central elèctrica

Subestacions

1r

Distribució

4t

Llars

2n

3-Als habitatges, l'electricitat té un voltatge de ...

4-Interruptor que protegeixen un dels circuits interiors de l'habitatge contra sobrecàrregues i curtcircuits.

5-Interruptor que detecta corrents de fuita en la instal·lació (descens de la intensitat) i, per tant, evitar molts accidents.

6-interruptor que protegeix contra sobrecàrregues i curtcircuits de tota la instal·lació interior.

7-Interruptor que evita que la potència subministrada per la companyia superi la potència contractada per l’usuari

8-A l'ICPM sempre s'especifica una intensitat. Si, per exemple, marca 30 A, significa que:

9-El cable neutre pot ser de color (pot haver-hi més d'una possibilitat)

Negre

Blanc

Vermell

Blau

Groc

Verde

Marró

Gris

Negre i blanc

Vermell i blau

Groc i verd

10-El cable de terra pot ser de color (pot haver-hi més d'una possibilitat)

Negre

Blanc

Vermell

Blau

Groc

Verde

Marró

Gris

Negre i blanc

Vermell i blau

Groc i verd

11-El cable de fase pot ser de color (pot haver-hi més d'una possibilitat)

Negre

Blanc

Vermell

Blau

Groc

Verde

Marró

Gris

Negre i blanc

Vermell i blau

Groc i verd

12-Una bombeta té una caiguda de tensió de 5 V, i per ella passa un corrent amb una intensitat de 2 A. Quina és la seva potència?

13-Una estufa elèctrica té una potència de 800 W. Si un dilluns la tenim encesa de 17 a 23 h, quants euros en costarà a la factura de l'electricitat?

Resposta: 1,57 euros

14-Hem programat la calefacció perquè s'encengui cada dia, de 16 a 24 h. Pel que fa a la part elèctrica, sabem que amb una tensió de 230 V, té un corrent elèctric de 3 A. Si el més té 30 dies, dels quals 8 són cap de setmana, quan pagarem d'electricitat a final de mes?

Resposta: 48,17 euros