CONTROL de prova de categories gramaticals i canvi de gènere

Language: Catalan
Subject: Altra > Altra
Age: 11 - 16

Les cel·les amb la solució correcta amb una estrella valen més

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Hauràs de posar el nom de les categories complets: adjectiu, preposició, interjecció, etc. Si no, et marcarà com incorrecte