ใบงานวิชาภาษาจีน ยานพาหนะ

Language: Chinese
Subject: 漢語 >
School grade: Thailand Thailand

名字 ชื่อ

年级 ชั้น

ให้นักเรียนวงกลมยานพาหนะที่เรียกว่า车chē ให้ถูกต้อง

Start drawing!