ใบงานยานพาหนะ วันพุธ วิชาภาษาจีน

Language: Chinese
Subject: 漢語 >
School grade: Thailand Thailand

名字 ชื่อ

年级 ชั้น

ให้นักเรียนโยงเส้้นจับคู่ยานพาหนะและสถานที่ที่ควรอยู่ให้ถูกต้อง