ใบงานยานพาหนะ วันพุธ วิชาภาษาจีน

Language: Chinese
Subject: 漢語 >
School grade: Thailand Thailand
名字 ชื่อ
年级 ชั้น
ให้นักเรียนโยงเส้้นจับคู่ยานพาหนะและสถานที่ที่ควรอยู่ให้ถูกต้อง