ประวัติศาสตร์จีน

Language: Chinese
Subject: 历史 > 练习
School grade: United States of America United States of America
จับคู่ยุคราชวงศ์จีน
ราชวงศ์ช่วงก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์เซี่ย
(477ปีก่อนคริสต์ศักราช – 222 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
ราชวงศ์ซาง
(221ปีก่อนคริสต์ศักราช – 206ปีก่อนคริสต์ศักราช)
(2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
ราชวงศ์โจวตะวันตก
(1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 1,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
ราชวงศ์โจวตะวันออก
ยุคจ้านกว๋อ หรือ เลียดก๊ก
(770 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 476 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
ราชวงศ์ฉิน
(1,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 771 ปีก่อนคริสต์ศักราช)