ประวัติศาสตร์จีน

Language: Chinese
Subject: 历史 > 练习
School grade: United States of America United States of America

จับคู่ยุคราชวงศ์จีน

ราชวงศ์ช่วงก่อนคริสต์ศักราช

ราชวงศ์เซี่ย

(477ปีก่อนคริสต์ศักราช – 222 ปีก่อนคริสต์ศักราช)

ราชวงศ์ซาง

(221ปีก่อนคริสต์ศักราช – 206ปีก่อนคริสต์ศักราช)

(2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช)

ราชวงศ์โจวตะวันตก

(1,700 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 1,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช)

ราชวงศ์โจวตะวันออก

ยุคจ้านกว๋อ หรือ เลียดก๊ก

(770 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 476 ปีก่อนคริสต์ศักราช)

ราชวงศ์ฉิน

(1,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 771 ปีก่อนคริสต์ศักราช)