ภาษาจีน เรื่องผลไม้ 10ข้อ

Language: Chinese
Subject: 其他 > 其他
School grade: Thailand Thailand