CĐ 1 - Thử thách tư duy logic - Bài 1 đến bài 4

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Tổng hợp
School grade: Vietnam Vietnam > Preschool
Age: 6 - 6
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!