K3 - PHIẾU BÀI TẬP - TOÁN - TUẦN 13 - TIẾT 1 - SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN (TR.61)

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > So sánh
Age: 8 - 9