Toán lớp 1 - Cuối học kì 2

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7
Start drawing!

Đáp số:

quả cam